Phản đối ngành công nghiệp da với bộ ảnh nghệ thuật nude tập thể

Tại Madrid, Tây Ba Nha, gần 100 người đã cùng khỏa thân trên phố nhằm phản đối ngành công nghiệp da chế biến từ lông thú.
nuy-ta-the

nuy-tap-the-cnda

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *